Ticket to Paradise - Filmdomein (2024)

David en Georgia zijn een gescheiden koppel, dat sindsdien een hekel heeft aan elkaar heeft. Het enige goede wat uit hun relatie is voortgekomen, is hun dochter Lily. Als Lily van haar rechtenstudie is afgestudeerd, besluit zij om samen met haar beste vriendin naar Bali te vertrekken voor een welverdiende vakantie. Daar ontmoet ze de Balinese Gede. Ze zijn op slag verliefd en besluiten te gaan trouwen. Ze bericht haar ouders dat ze zich permanent op Bali wil vestigen en daarmee haar juridische carrière opgeeft voordat deze begonnen is. David en Georgia besluiten tot een wapenstilstand en reizen samen af naar Bali, om hun dochter te behoeden voor dezelfde fout als die zij jaren eerder maakten.

Ticket to Paradise is de nieuwe film van Ol Parker, die eerder vooral succes had als scenarioschrijver van de twee The Best Exotic Marigold Hotel-films en Mamma Mia! Here We Go Again, waarbij hij voor de laatste ook de regie op zich nam. In de hoofdrol zien we George Clooney en Julia Robert en de twee gaan (zoals ze dat zeggen) ‘a long way back’. Ticket to Paradise markeert namelijk na Ocean’s Eleven (2001), Confessions of a Dangerous Mind (2002), Ocean’s Twelve (2004) en Money Monster (2016) alweer hun vijfde samenwerking. Wie de film bekijkt zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Ticket to Paradise een stuk luchtiger dan hun eerdere samenwerkingen. Je zou zelfs kunnen stellen dat de film vooral een dik betaalde reünie is onder de brandende zon van Bali. Zou, want even buiten het ongetwijfeld aantrekkelijke salarisstrookje is de film namelijk in zijn geheel opgenomen op Queensland in Australië. Toch opvallend.

En zo zien we Clooney en Roberts hier als gescheiden stel dat samenwerkt om de aanstaande bruiloft van hun dochter te saboteren. En eigenlijk zouden we best kort kunnen zijn over hun prestatie alhier. De twee lijken het namelijk goed naar hun zin te hebben en hebben samen overduidelijk een goede chemie als kibbelend (niet meer) stel. Toch is het aan de andere kant jammer dat twee sterren van deze status zich lenen voor een dergelijke film. Het is namelijk wel erg gemakkelijk allemaal. Ze staan volledig op de automatische piloot en je moet toch vooral concluderen dat de twee vooral moeten hebben uitgekeken naar een samenwerking op een fijne locatie, en niet zozeer naar een uitdaging qua acteren. En nu gunnen we een ieder zo zijn pleziertje, maar wat dat betreft hadden Clooney en Roberts net zo goed met hun gezinnen een vakantie kunnen boeken voor hetzelfde plezier. Maar goed, waar dat doen als het ook betaald kan?

Is Ticket to Paradise dan echt een verschrikkelijke film? Nee, helemaal niet zelfs. Natuurlijk stelt het verhaal weinig voor. We zien niks nieuws en bovendien hebben we dit allemaal al tig keer beter voorbij zien komen. Ook is iedere poging om nog iets origineels te doen volledig afwezig. En natuurlijk kan je al direct in de eerste minuut van het gekibbel op je vingers natellen dat de twee elkaar uiteindelijk weer vinden. En zelfs de weg hiernaartoe is weinig bijzonder. Waarom Ticket to Paradise dan toch de moeite van het kijken waard is heeft vooral te maken met het feit dat men overduidelijk veel lol heeft gehad op de set. Dat is namelijk in vrijwel iedere scène goed terug te zien. En voor wie toch twijfelt, werp gerust even een blik op de credits waarin we een handvol bloopers van de set voorbij zien komen.

Extra’s: Naast de film zelf zijn er enkele featurettes opgenomen op de Blu-ray release. Beter iets dan niets zullen we maar zeggen.
· Return of the Dynamic Duo (04:37) Een feature over Julia Roberts en George Clooney, twee geliefde acteurs die hier al voor de vijfde keer met elkaar werken.
· Destination Wedding (03:38) Neem een duik in alle details rond de bruiloft van Lily en haar Balinese vriend Gede.
· Production in Paradise (04:35) Bekijk de productie van deze film, waarin men bijvoorbeeld rekening hield met de huwelijksgebruiken op Bali, terwijl ze filmden op het Whitsundayeiland.
· Keep a Straight Face (02:35) Breng een dag op de set door met echte vrienden Kaitlyn Dever en Billie Lourd terwijl ze proberen elkaar niet te veel af te leiden.

Ticket to Paradise is een vermakelijke zonnige reünie van twee supersterren. Dat Clooney en Roberts hierbij vooral lijken te genieten van een gezellige tijd op de niet bepaald onaardige werkvloer en zich minder bezig houden met een uitdaging op werkvlak valt wellicht wat voor te zeggen. Maar goed, de boog kan niet altijd gespannen staan en dat is nou exact wat we hier voorgeschoteld krijgen. Het is allemaal erg luchtig en vooral niks nieuws onder de zon, maar er zullen vast genoeg mensen zijn die juist dat in deze lastige tijden kunnen waarderen. Dat er 162,5 miljoen dollar werd opgehaald aan de box-office tegenover een budget van 60 miljoen dollar is wat dat betreft veelzeggend. Maar hoe vermakelijk ook, wij hopen dat de twee sterren voor een volgend project samen zich weer wat meer richten op de uitdaging.

Met dank aan Day One MPM en Universal Pictures Home Entertainment voor het recensie-exemplaar.

Ticket to Paradise - Filmdomein (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6041

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.